ادامه افشاگری‌ها درباره تخلفات گسترده در بودجه ۱۴۰۰ / دست‌کاری بودجه در ساختمان شیخ فضل‌الله

شنیده ها

هیئت‌رئیسه و شخص رئیس مجلس که در تاب‌و‌تب انتخابات ریاست‌جمهوری هستند تاکنون در برابر اتهام دست‌کاری جداول بودجه توضیح درخوری ارائه نداده‌اند

البته زمانی که جدولی اشتباهی در خبرگزاری ایرنا منتشر شد حتی لحظه‌ای درنگ نکردند و تهدید به شکایت و حمله به آن رسانه تا جایی پیش رفت که خبر از خروجی حذف شد و صداوسیما نیز در اخبار خود عذرخواهی و حذف خبر ایرنا را طوری پوشش داد که گویی دست‌کاری در جداول به‌طور‌کل خبری کذب
بوده است.

حال طرفداران رئیس مجلس و مدافعان این دست‌کاری معتقدند نقدهای این روزها از نوع بازی سیاسی است و معترضان به سوءاستفاده قالیباف از موقعیت خود در دست‌کاری جداول بودجه، به قصد تخریب انتخاباتی وارد میدان شده‎‌اند.