ادامه پرونده طبری و محاکمه متهم ردیف ۱۳

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار و متهم ردیف سیزدهم پرونده محاکمه شد.

در ابتدای دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان، قاضی بابایی ضمن اعلام رسمیت و علنی بودن دادگاه از متهم مهدی زاهدیان خواست در جایگاه حاضر شود.

مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متولد ۵۱، شغل وکیل دادگستری و آزاد با قرار قبولی وثیقه به فراهم کردن موجبات جرم ارتشاء از طریق مذاکره و وجه بین دانیال زاده و مرتضی علیزاده به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از طریق دانیال زاده و فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد ریال متهم ردیف سیزدهم این پرونده است.

قاضی بابایی با تفهیم اتهام به متهم زاهدیان از او پرسید: آیا اتهامات را قبول دارید؟

متهم زاهدیان ضمن رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست درباره رابطه با دانیال زاده گفت: وکیل دانیال زاده بودم. پس از تعیین حق الوکاله، او هفت میلیارد تومان برای هزینه‌های دادرسی و قانونی و سه میلیارد تومان برای حق الوکاله به من پرداخت کرد.

قاضی خطاب به این متهم گفت: چه مبلغی به بازپرس سابق علیزاده متهم پرونده پرداخت کردید؟

متهم زاهدیان گفت: من پولی ندادم.

قاضی بابایی گفت: شما در چند مرحله اظهار کرده‌اید که پول به علیزاده داده‌اید. گفته‌اید سه میلیارد تومان به بازپرس علیزاده داده‌ام و این را در مواجهه حضوری اظهار داشته‌اید. گفته اید این مبلغ را در دو مرحله به صورت یورو پرداخت کرده‌اید؛ یک مرحله در شمال و یک مرحله در تهران این پول را داده‌اید.

قاضی از وکیل متهم زاهدیان خواست در جایگاه حاضر شود. وکیل متهم زاهدیان با حضور در جایگاه از موکل خود دفاعیاتی در موضوعات مختلف کیفرخواست مطرح کرد.

پرونده اکبر طبری یکی از پرونده‌های فساد در ایران است.  این پرونده با متهم ردیف اول آن یعنی «اکبر طبری» معاون دفتر رئیس پیشین قوه قضائیه شناخته می‌شود. پرونده اکبر طبری که ده ها نفر در آن دخیل هستند به یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد در تاریخ انقلاب اسلامی ایران تبدیل شده است و رسیدگی به آن در دستور کار قوه قضائیه در دوران ریاست حجه الاسلام و المسلمین رئیسی قرار گرفت.

نخستین جلسه دادگاه بررسی این پرونده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان متهمان را به «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا»  متهم کرد. چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران به سر می‌برند و به گفته دادستانی متواری‌اند؛ و دیگر متهمان این پرونده از جمله رسول دانیال زاده، متهم ردیف چهارم و بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پیشین دادسرای رسانه که قبلاً حکم فیلتر تلگرام و احکامی را علیه امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو صادر کرده بود، با قرار وثیقه آزاد هستند.