ادامه کار فرح دیبا توسط حداد عادل کارمند دفتر فرح

  • علی احتشام

اخیرا صحبت های خانم ماهروزاده همسر حداد عادل سوژه رسانه ها شده ، جالبه بدونیم که او‌ کارمند دفتر فرح بوده و فرح هم کار مشابهی برای پسرش رضا پهلوی انجام داد

آقای رضا پهلوی هم که به سال پنجم دبستان رسید ، پدرش محمد رضا شاه هم تصمیم گرفت پسرش رو برای ادامه تحصیل به اروپا بفرسته اما فرح خانم دیبا و وزارت آموزش و پرورش وقت تصمیم گرفتند نظام آموزشی رو به خاطر ولیعهد وقت تغییر بدهند و شاه رو قانع کردند که پسرش رو به اروپا برای ادامه تحصیل نفرسته

که از اون پس دوره راهنمایی در ایران توسط فرح دیبا و وزارت آموزش و پرورش دوران شاه برای جلوگیری از رفتن ولیعهد وقت به اروپا راه اندازی شد

برای اجرای این طرح هم با هزینه بسیار بالا کتاب های اروپایی رو ظرف سه ماه ترجمه کردند تا برای اول مهر آماده بشه و آقای رضا پهلوی بتونند در سال اول راهنمایی نظام جدید آموزشی ایران حضور پیدا کنند

یعنی کل نظام آموزشی در سراسر کشور با هزینه سرسام آور به خاطر رضا پهلوی توسط فرح دیبا و وزارت وقت آموزش و پرورش تغییر پیدا کرد

یعنی

دیروز فرح و شاهد برای ‌پسرشون کل نظام آموزشی رو تغییر دادند

و امروز هم آقای حداد عادل و همسرشون که کارمند سابق دفتر فرح بودند برای ‌پسرشون یک مدرسه راه انداختند تا مسیر خانم فرح رو ادامه بدهند