ادای سوگند نخستین زنان قاضی در کویت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، هشت زن کویتی به عنوان نخستین قضات زن در تاریخ کویت، در برابر رییس شورای عالی قضایی این کشور سوگند خورده و رسما کار خود را آغاز کردند.

 هشت زن کویتی در مقابل رئیس دیوان عالی قضایی این کشور سوگند یاد کردند تا برای نخستین بار به عنوان زنان قاضی در این منصب فعالیت کنند.

این هشت قاضی بخشی از روند جذب  ۵۴ قاضی مرد و زن بوده و در قالب تدابیر کویت برای طرح بومی‌گزینی قضات صورت گرفته است.

در همین راستا، یوسف المطاوعه، رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دادگاه قانون اساسی کویت گفت: تجربه کاری قضات زن پس از مدتی نیاز به ارزیابی دارد، تا بتوان آن را گسترش داد.

لولوه الملا، رئیس انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان کویت نیز در این باره گفت که انتصاب زنان در منصب قضات خواسته‌ای است که سال‌ها پیش توسط انجمن زنان کویت مطرح شد.

انتصاب قضات زن در کویت شش سال پس از پذیرش ۲۰ زن برای فعالیت در دادستانی کل کویت صورت گرفته است.