ادعای امنیتی رسانه احمدی‌نژاد

شنیده ها

سایت «دولت بهار» رسانه اصلی حامیان احمدی‌نژاد در خبری «فوری مهم» ادعای عجیبی را مطرح کرد.

این رسانه مدعی شد: بنابه اطلاع عده ای از عناصر باند …. بدنبال ایجاد یک حادثه مهم مانند سقوط هواپیما، تصادف قطار، انفجار و یا آتش سوزی بزرگ هستند تا فضای کشور را ملتهب و حواس مردم را از مسئله بسیار مهم انتخابات پرت نمایند تا در سایه آن بتوانند کاندیداهای مورد قبول مردم را با هزینه کم از صحنه حذف و مشارکت پایین مردم در انتخابات را توجیه کنند!