ادعای برخی از اصولگرایان ؛ ارعاب شکل گرفته علیه نمایندگان توسط شبکه و سازمان رائفی پور عامل رای نیاوردن طرح شفافیت آرای نمایندگان

برخی از اصولگرایان در توجیه رای نیاوردن طرح شفافیت آرای نمایندگان مدعی شده اند که یکی از دلایل اصلی و رسانه ای عدم رای آوری طرح شفافیت نمایندگان مسئله ارعاب شکل گرفته علیه نمایندگان توسط شبکه و سازمان رائفی پور بوده است.

بر اساس ادعای این دسته از اصولگرایان ، شبکه رائفی پور به علت رفتار سازمانی متمرکز و ساماندهی بالا و فعالیت قوی و هماهنگ در حوادث و رویدادهای مختلفی در بستر شبکه های اجتماعی مانند گروه های فشار وارد عمل می شوند که منجر به فشار فکری و روانی بر افراد مورد تهاجم واقع شده می گردد.

بر اساس همین ادعا این اتفاق دقیقا توسط باند رائفی پور پیش از رای گیری با تمرکز و تهاجم بر نمایندگان مجلس صورت گرفته که نتیجتا درحالی طرح شفافیت با اختلاف ٣ رای به مرحله تصویب نرسید که گلایه‌ی ناشی از تجربه های شخصی و پیرامونی برخی نمایندگان از شبکه فشار رائفی پور در دادن رای منفی به این طرح تاثیرگذار بوده است.

این دسته از اصولگرایان ضمن تقبیح این گونه رفتارهای این باند و لزوم متوقف کردن آن ها معتقدند که حرکات زامبی‌ طور حامیان رائفی پور در آینده آسیب بیشتری وارد خواهد کرد.