ادعای بهاری ها : خاتمی برای رد صلاحیت احمدی نژاد می آید

سلطانی از فعالان سیاسی جریان بهار خبر مدعی شده است : با افزایش درخواست‌های مردم برای حضور محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری، جریان بیرونی و شبکه داخلی، در صدد باز اجرای نقشه ۱۳۹۲ ( رد صلاحیت هم‌زمان مهندس مشایی و هاشمی رفسنجانی ) است؛ بدین معنا که چنان چه احمدی نژاد در انتخابات ثبت‌نام کرد، خاتمی نیز نیز هم‌زمان اقدام به ثبت‌نام کند و بسان انتخابات ۹۲، احراز صلاحیت هر دو نفر، رد شود.

بهاری ها به دروغ مدعی شده اند که خاتمی اعلام کرده قصدی برای حضور در عرصه انتخابات ندارد اما حاضر است برای نجات کشور از احتمال بازگشت احمدی‌نژاد و خطر مجددی که با ورود او اتفاق خواهد افتاد ، این فدا کاری را داشته باشد!