ادعای جنجالی عبدالرضا داوری : محمود احمدی نژاد یک یهودی مخفی است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ عبدالرضا داوری در ادعایی جدید می‌گوید احمدی‌نژاد یهودی مخفی است.

عبدالرضا داوری، مشاور احمدی نژاد این بار در ادعاهایش، احمدی نژاد را صباغیان سابق و یک یهودی مخفی توصیف کرد.

او در توییتی با هشتگ فرقه انحرافی نوشت: بخشی از تجربه زیسته ام با فرقه انحرافی که به زودی در قالب کتاب خاطراتم متتشر خواهد شد، به آن دسته از مشاهداتم که آنوسی بودن محمود احمدی نژاد (صباغیان) را روایت می‌کند اختصاص یافته است.