ارباب رخ نمود!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️حسین رزاق

تصویر سفرای بریتانیا و روسیه در مکان کنفرانس تهران که ۷۸ سال پیش بین سران متفقین برگزار شد، جنجال‌ساز شده!

گرچه بدلیل قطع ارتباط، سفیر آمریکا حضور نداشت تا صندلی خالی روزولت را پر کند اما معنادارتر میشد تا جای او را سفیر دولت دوست و برادر چین ‌بگیرد!

ناسلامتی عکس یادگاری ارباب‌ها بود و حیف شد یکی نبود. آنهم عکسی چنین پرمفهوم!

اگر آنموقع دو سال از اشغال ایران و سلطنت شاه جوان میگذشت، حالا هم دولت جدیدالتاسیس است و «میدان» که به شهادت فایل ظریف، حکمش از دولت فخیمه‌ی روس می‌آید میدان‌دار شده.

تازه اگر سفیر بریتانیای کبیر مثل همیشه پشت دوربین و در حال بازیگردانی می‌ماند کسی شهامت اعتراض به سفیر کبیر روس را هم نداشت حتی اگر تف انداخته بود.

بالاخره این گرگ سالهاست با این گله آشناست.

مثلا همین پوتین چند دهه با وعده‌ی تعبیر رؤیای هسته‌ای، مال ملت را دولپی خورد یا با قرآن‌ تقلبی رفت بیت و گفت انگار به دیدار مسیح آمده اما در شورای امنیت از پشت خنجر زد!

خلاصه این عکس کمیک تراژیک نشان داد گرچه آنها کاریکاتور چرچیل و استالین هستند اما این مدعیان استقلال را سر انگشت میچرخانند.