«ارتباط حزب‌الله با نیترات آمونیوم»

انفجار بیروت ناشی از انفجار ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم بود.

هنوز تحقیقات برای شناخت جزئیات به پایان نرسیده، اما این حادثه یادآور حوادثی پیشین است که نام ‎حزب‌الله را با این ماده خطرناک مرتبط می‌کند.

ماه می گذشته سازمان موساد اسرائیل ‏مقام‌های آلمانی را در جریان گزارش‌هایی از انبار کردن نیترات آمونیوم توسط نیروهایی از حزب‌الله در جنوب آلمان قرار داد.

در نهایت نیروهای امنیتی آلمان به این انبار یورش برده و چند عضو حزب‌الله دستگیر شدند. در نهایت هم فعالیت این گروه را در خاک آلمان ممنوع اعلام شد.

پاییز سال ۲۰۱۵ نیروهای امنیتی بریتانیایی به چهار پایگاه مرتبط با حزب‌الله یورش بردند که از این پایگاه‌ها، ۳ تن نیترات آمونیوم کشف شد.

آکوست ۲۰۱۵ نیروهای امنیتی کویتی ۳ شخص مرتبط با حزب‌الله را دستگیر کرده که ۴۲ هزار پوند نیترات آمونیوم، بیش از ۳۰۰ پوند مواد منفجره ‏و ۶۸ قبضه سلاح به منظور انجام یک عملیات بزرگ انبار کرده بودند.

ماه می ۲۰۵ نیروهای امنیتی قبرس ۴۲۰ صندوق نیترات آمونیوم وابسته به حزب‌الله را کشف و ضبط کردند.

نیروهای امنیتی تایلند ژانویه ۲۰۱۲، ۲۹۰ لیتر نیترات آمونیوم را ضبط و چند نفر مرتبط با حزب‌الله را در این پرونده ‏دستگیر کردند.

پیش از آن نیروهای امنیتی تایلند یک حمله انتحاری به سفارت اسرائیل را ناکام گذاشتند که در آن از کامیونی حامل نیترات آمونیوم و دیزل استفاده شده بود.