ارتباط فقر و غناى مردم نسبت به درصد غنى سازى اورانیوم

✍️رحیم خسروى

وقتی اورانیوم ۳ درصد غنی می‌شد ۳ درصد مردم فقیر بودند حالا که ۶۰ درصد غنی شده ۶۰ درصد مردم زیر خط فقرند.

ضمنا شما که ادعا میکنید مخالف بمب اتمید

۱- چرا اصرار دارید خودتان غنی‌سازی کنید؟ (در حالیکه تاسیسات غنی‌سازی برای کمتر از ده یا بیست نیروگاه اتمی اقتصادی نیست. کل نیروگاه اتمی بوشهر فقط ۱هزار مگاوات از ۸۰ هزارمگاوات برق کشور یعنی حدود یک درصد از برق کشور را تولید می‌کند و اصلا هر کیلو اورانیوم به اندازه ۱۲۰۰۰ بشکه نفت انرژی تولید میکند مثلا ۱۰۰۰ کیلو اورانیوم معادل ۱۲ میلیون بشکه نفت انرژی است یعنی فقط سه چهار روز ظرفیت تولید نفت ایران!

واقعا کل صنعت هسته‌ای چه ارزش اقتصادی دارد که تمامیت کشور و منافعش در دریاهای شمال و جنوب باید فدای هسته‌ای شود؟ )

۲- چرا از اینکه اسراییل اسناد اتمی تورقوزآباد را بار وانت کرده و برده عصبانی می‌شوید؟ مگر چه چیز محرمانه‌ای وجود دارد؟ (آمریکا از ۷۵ سال پیش و اسراییل سالهاست نیروگاه هسته‌ای و بمب اتمی دارند و این تکنولوژی‌ها ارزش فنی که ندارد فقط ارزش اطلاعات نظامی دارد)

۳- با غنی‌سازی ۶۰ درصد چه توطئه‌ای خنثی میشود؟ اگر کاربرد نظامی ندارد چه اهمیتی دارد؟