ارتباط گیری نمایندگان اصولگرای مجلس با مسئولان کمیته امداد به منظور تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس با مدیران کل کمیته امداد امام خمینی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰جلسه برگزار کرده اند.

متاسفانه توزیع اقلام حمایتی و پرداخت مساعده های نقدی به مددجویان کمیته امداد که بایستی به عنوان وظیفه سازمانی این دستگاه صورت بگیرد تبدیل به ابزاری سیاسی شده که معمولا در ماه های منتهی به انتخابات های مختلف با همراهی نامزدها و نمایندگان اصولگرای مجلس و شوراها هنگام توزیع موارد یاد شده انجام می شود تا مددجویان تصور کنند موارد اهدا شده مرحمتی آن ها بوده است.

حتی شنیده شده بعضا این اقلام حمایتی و مساعده های نقدی در وقت مقرر خود توزیع نمی شود و با تاخیر سعی می شود چند نوبت در یک نوبت ادغام و به صورت یک جا و چشمگیر در ماه های منتهی به انتخابات توزیع گردد.

متاسفانه این روش توسط کمیته امداد بیش از دو دهه است که در ماه های نزدیک به انتخابات ، برای تاثیرگذاری بر سرنوشت انتخابات ها اعمال می شود و انتخابات آتی هم از این قاعده مستثنی نیست.

بر اساس اخبار دریافتی نمایندگان اصولگرای مجلس بابت اجرایی شدن توزیع اقلام حمایتی و پرداخت مساعده های نقدی با مدیران کل کمیته امداد استان های مختلف به توافق رسیده اند.