ارتش و کمک به اقتصاد کشور

 

رضا تجلی

 

 

حادثه دلخراش سقوط هواپیمای غیر مسافربری

حامل گوشت در حوالی کرج باز هم یاد اور اشتباهات

و کمبود ها و نواقصی که در صنعت هوایی کشور است میباشد

که این بار پای ارتش را نیز به میان میاورد

و این سئوال را در ذهن می پروراند که قدرت نظامی ارتش

و به ویژه صنعت هوایی ان، تا چه حد دست خوش

بحران های  اقتصادی کشور شده است .

حادثه ای که در ابتدا هواپیمای ان از کشور قرقیزستان اعلام شد

وبعد ارتش مسئولیت ان را به عهده گرفت

وتعداد خدمه ان که دقیقا معلوم نبود

و گوشتهایی که چگونه قرار بود به اقتصاد کشور کمک کند

وایا محموله های دیگری هم در راه است یا قبلا اورده شده

واگر بوده چه بوده ونقش ارتش در این میان چگونه تعریف شده است……

 

 

نگام ناگفته های ایران ما