اردوغان: انتخابات ۳۱ مارس نقطه اوج تجربه ۲۵ ساله ما خواهد بود

نگام ، بین الملل _ رئیس جمهور ترکیه با اشاره به رضایتمندی مردم از فعالیت‌های حزب عدالت و توسعه انتخابات محلی ۳۱ مارس را نقطه اوج تجربه ۲۵ ساله خواند.

به گزارش آناتولی ، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نشست روسای استانی حزب عدالت و توسعه در آنکارا اظهار داشت: انتخابات محلی ترکیه در ۳۱ مارس، نقطه اوج تجربه ۲۵ ساله ما خواهد بود.

وی در ادامه تصریح کرد: «اگر مردم ۲۵ سال به تجربه های ما اعتماد می‌کنند و مدیریت شهر های خود را به ما امانت می‌دهند پس حتما از ما رضایت دارند. ملت به دلیل رضایتمندی به حزب عدالت و توسعه رای می دهند در اینجا اجبار و تحمیلی وجود ندارد. ما با فعالیت‌ها و خدمات و پروژه هایی که به اجرا گذاشتیم موفق به کسب رضایت ملتمان شدیم».

رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت: «اجازه نخواهیم داد کسانی که از یک سو کنار گروه‌های تروریستی ایستاده و از سوی دیگر در پی آسیب به دستاوردهای دموکراتیک و اقتصادی ترکیه هستند، به مقصد خود برسند».

اردوغان تاکید کرد: علی‌رغم توطئه دشمنان در سه حوزه نرخ بهره، ارزر و تورم، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ بیش از میزان برآورد شده خواهد بود.