اردوغان: برای تاسیس آرامش و امنیت در مدیترانه شرقی تلاش بخرج می دهیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام داشت، تامین ثبات در قبرس و مدیترانه شرقی تنها با در نظر گرفتن حقوق و منافع ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی امکان پذیر می باشد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام داشت، تامین ثبات در قبرس و مدیترانه شرقی تنها با در نظر گرفتن حقوق و منافع ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی امکان پذیر می باشد.

اردوغان طی سخنانی در ضیافت افطار که در دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه برای سفرای کشورهای خارجی ترتیب یافت، فعالیتهای تکطرفه یونان و جامعه یونانی تبار قبرس در زمینه اکتشاف منابع هیدروکربن در مدیترانه شرقی را مورد ارزیابی قرار داد.

اردوغان با اشاره براینکه، برای تاسیس آرامش و امنیت در مدیترانه شرقی تلاش بخرج می دهیم، گفت، تامین ثبات در قبرس و مدیترانه شرقی تنها با در نظر گرفتن حقوق و منافع ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی امکان پذیر می باشد. اقدامات یک جانبه در منطقه را نادیده نگرفته و تمامی طرفین ذیعلاقه نیز این را مشاهده می کنند. ما چنان تمامی مسائل خود، خواهان حل و فصل این موضوع از طریق مذاکره، دیالوگ و همکاری می باشیم.