اردوغان: به تمام قول هایی که به ملتمان داده ایم عمل خواهیم کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرئیس جمهور ترکیه اظهار داشت، همانطور که در طول ۱۸ سال به تمامی وعده های خود عمل کرده ایم، به قول هایی که در خصوص مبارزه با کروناویروس به ملت داده ایم نیز عمل خواهیم کرد

به گزارش ت ر ت فارسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت، همانطور که در طول ۱۸ سال به تمامی وعده های خود عمل کرده ایم، به قول هایی که در خصوص مبارزه با کروناویروس به ملت داده ایم نیز عمل خواهیم کرد و کسانی که در انتظار درجا زدن ترکیه هستند را بار دیگر دچار یاس خواهیم کرد. 

اردوغان در پیامی از حساب تویتر خود چنین نوشت: “ما نه در پی پرحرفی نیستیم بلکه در پی عمل و در تلا گذاشتن سنگی روی سنگ هستیم. همانطور که به وعده هایمان در طول ۱۸ سال عمل کرده کرده ایم، تمامی قول هایی که به ملتمان در خصوص مبارزه با کروناویروس داده ایم را بجای خواهیم آورد. بار دیگر کسانی که چشم انتظار تلو تلو خوردن ترکیه هستند را دچار یاس خواهیم کرد.”