اردوغان : ترکیه بزرگترین حامی پناهجویان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرئیس جمهوری ترکیه در دومین کنفرانس بین المللی میانجیگری در استانبول بیاناتی ایراد کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در دومین کنفرانس بین المللی میانجیگری در استانبول که در کاخ دولماباغچه برگزار شد اعلام کرد : ترکیه نه بخاطر نفت بلکه بخاطر انسان دوستی و ارزشهای بشری در سوریه موجودیت دارد.

اردوغان گفت : علیرغم اینکه ترکیه سالهای سال با تهدیدات عدیده ایی از حملات سازمانهای تروریستی گرفته تا توطئه چینی های اقتصادی مقابله کرده ولی هنوز هم با قدرت و سرافرازی موفق به شده است تا موقعیت خود را بیش از پیش تحکیم بخشد . ترکیه کشوری است که از کشورهای در حال پیشرفت و پناهندگان بیشترین حمایت را بعمل آورده است. عده ایی بدنبال تقسیم کردن منابع نفتی منطقه هستند . به ما هم این را پیشنهاد کردند ولی ما در پاسخ گفتیم که مسئله ما نه منابع نفتی بلکه ارزشهای انسانی و حقوق بشر است.

رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد : پناهنده گان سوری را هرگز به بمب ها و حملات تسلیم نمی کنیم.

اردوغان چنین گفت : آنهایی که امروز در پشت دیوارهایی که ساخته اند، بازی های تاتر آزادی و رفاه را به نمایش می گذارند، فردا وقتی که قصرهای باشکوه شان بر سرشان خراب شد، بخوبی درک خواهند که دیگر انسانها متحمل چه رنج و عذابی شده اند.