اردوغان پروژه های دانش آموزان مخترع مانیسا را مورد بررسی قرار داد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – دانش آموزان مخترع مانیسا پروژه های خود را که با گرفتن الهام از پروژه های صنایع دفاعی طرحریزی نموده اند، به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تقدیم کردند

دانش آموزان مخترع مانیسا پروژه های خود را که با گرفتن الهام از پروژه های صنایع دفاعی طرحریزی نموده اند، به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تقدیم کردند.

جوانان که در چهارچوب پروژه ” کودلا مانیسا ” فعالیتهایی انجام داده اند، در خطاب به رئیس جمهور گفتند، شما برای کشورمان تلاش بخرج می دهید. ما نیز به همین شکل بعد از مدرسه به آتلیه رفته و با هدف یاری به جهش ملی که شما آغاز کرده اید، با نوشتن نرم افزارها فعالیتهای رباتیک انجام می دهیم.

اردوغان نیز در خطاب به دانش آموزان اظهار داشت، براین باور هستم که به پروژه های خود تحقق خواهید بخشید.

اردوغان با اشاره براینکه، با دیدن پهبادهای مسلح و غیرمسلح که با امکانات داخلی تولید شده اند، اعتماد بنفسمان افزایش یافته است، هم پهباد مسلح و هم پهباد غیرمسلح تولید می کنیم. اکنون نیز نوبت به پهباد تعرضی ” آکینجی ” رسیده است. یعنی نهنگ پرنده.

دانش آموزان در مورد پروژه های خود توصیحاتی ارائه کردند.

برخی از دانش آموزان دستگاه کاهش آتش سوزیهای جنگلی طراحی کرده و برخی نیز اجرائیاتی در راستای سهولت زندگی نابینایان در میان گذاشتند.