اردوغان: چهره‌ ترکیه بزرگ و مقتدر در خط افق نمایان شده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرئیس جمهور ترکیه با اشاره به بهبودی وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد که چهره‌ ترکیه بزرگ و مقتدر در خط افق نمایان شده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا در جمع برخی از کارگران عضو اتحادیه «ترک-‌ایش» گفت: چهره‌ ترکیه بزرگ و مقتدر در خط افق نمایان شده است.

رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد: کسی از ادامه روندی که اهداف ۲۰۲۳ نماد آن است و همچنین به ارث گذاشتن کشور مطلوب همگان برای آیندگان، تردیدی نداشته باشد.

اردوغان گفت: موازنه‌های مرتبط با اقتصاد کلان در حال بهبودی است. شاخص‌ها نشانگر تداوم سیر صعودی در اقتصاد ترکیه هستند.

رئیس جمهور ترکیه گفت: در صورت ادامه به صیانت از اتحاد و برادری خود، به اهداف خود دست پیدا خواهیم کرد.