اردوغان ۸۵-امین اسقف اعظم ارامنه ترکیه را به حضور پذیرفت

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرجب طیب اردوغان رئیس جمهور  و مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز گذشته ساحاق مشعلیان ۸۵-امین اسقف اعظم ارامنه ترکیه را به حضور پذیرفتند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز گذشته ساحاق مشعلیان ۸۵-امین اسقف اعظم ارامنه ترکیه را به حضور پذیرفتند. 

دیدار با اردوغان در مجتمع ریاست جمهوری و در پشت دربهای بسته به روی مطبوعات صورت گرفت. 

چاووش اوغلو نیز پس از دیدار با مشعلیان در آنکارا، در پیامی تویتری چنین نوشت، امیدوارم این ماموریت برای ترکیه و جمعیت ارمنی سبب خیر باشد. ما در محیط چند فرهنگی و فضای مساحمه در کشورمان به همکاری مشترک خود ادامه خواهیم داد.

مشعلیان که به عنوان ۸۵-امین اسقف اعظم ارامنه ترکیه انتخاب شده است، طی مراسمی در کلیسای مریم در کوک کاپی استانبول در یازدهم ژانویه به این سمت منصوب شد.