ارزانی به سبک دولت رئیسی / لبنیات ۵۰ درصد گران شد حالا ۱۰ درصد ارزان می شود!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

اولین ارزانی در دولت رییسی!

داستان چیست؟

در ابتدای دولت رییسی ، قیمت لبنیات آزاد شد.ب

برخی محصولات تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشت.

حالا بعد از سه ماه، ۱۰ درصد از آن ۵۰ درصد، قیمت کاهش یافته است!

این سبک ارزانی در دولت ابراهیم رئیسی است !

بعد با افتخار خبر آن را منتشر می کنند و می گویند گشایش ایجاد شده!