ارزشی عزیز، بفهم!

احسان سلطانی

حفاظت از دانشمندان هسته‌ای با سپاه است.

تصمیم هرگونه واکنشی به ترور با شخص رهبر است.

مگر در زمان احمدی‌نژاد ۵ دانشمند ترور نشدند؟

آن زمان هم ظریف و روحانی مسبب ترور بودند و جلوی واکنش شما را گرفتند؟

مگر وقتی رهبری گفت «مذاکره ممنوع» دولت توانست مذاکره کند؟

ترورهای موساد در تهران در زمان احمدی‌نژاد شروع شد.

یعنی زمانی که قطعنامه بود پشت قطعنام، و خبری از برجام نبود!

یا نادان‌ید که ترور در قلب ایران را به مذاکره و برجام ربط می‌دهید، یا …

و هم‌دست تروریست‌ها و دولت‌های عصبانی منطقه که کابوس‌شان شروع مذاکرات و بازگشت به شرایط ۲۰۱۵ است.

واکنش نهادهای امنیتی به ترور در قلب ایران:

چند روز بعد یک جمال فشی پیدا می‌کنند و با استناد به پاسپورت اسرائیلی که به‌شکلی رسوا جعل‌شده، می‌گویند عامل ترور را گرفتیم.

یک مازیار ابراهیمی هم پیدا می‌کنند و آنقدر شکنجه‌اش می‌کنند تا بگوید من تروریستم!

موساد هم به ریش همه می‌خندد!