“از آن رییس مجلس تا این رییس مجلس”

✍️احمد کبیری

این روزها که رسانه ها به سفر سردار قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و نحوه برخورد روسها با او پرداخته اند بد نیست اشاره ای به سفر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به مسکو با سمت رییس مجلس شورای اسلامی داشته باشیم.

ایشان در دوره دوم مجلس و اوائل ریاست گورباچف بر اتحاد جماهیر شوروی سابق در راس یک هیات بزرگ دیپلماتیک مرکب از تعدادی وزرای اقتصادی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی راهی مسکو شد.

در این سفر طرف روسی در حد رییس یک کشور از آقای هاشمی و هیات همراه استقبال کردند و جلسات سنگین و مفصلی با حضور خود گورباچف تشکیل گردید و قراردادهای اقتصادی متنوعی بین دو طرف به امضا رسید.

یکی از این جلسات بنا به نقل نماینده وقت همدان آقای آقامحمدی که از همراهان هیات ایرانی بود و امروز از عناصر تاثیرگذار بیت رهبری هست در مورد فروش گاز ایران به شوروی بود و بحث مفصلی در مورد قیمت گاز در می گیرد و طرف شوروی به اصطلاح خیلی در مورد قیمت چانه می زنند.

در خلال بحث قیمت آقای هاشمی می گوید:

“ابرقدرت به این گدایی هم نوبر است و تاحالا ندیده بودیم”!!!

وهیات ایرانی همه میزنند زیر خنده!!

گورباچف می پرسد چه گفتید که همه خندیدند!!؟؟

بین هیات ایرانی بگو و مگو می شود که درست نیست عین حرف آقای هاشمی ترجمه شود چرا که به طرف شوروی برمی خورد!! و مذاکرات به بن بست میرسد!

آقای هاشمی می گوید:
عین عبارت را ترجمه کنید!!

وقتی مترجم جمله آقای هاشمی را ترجمه می کند گورباچف و تعدادی از هیات شوروی هم خنده شان می گیرد!!

و قیمت گاز پیشنهادی طرف ایرانی را می پذیرند!!

حالا مقایسه کنید آن سفر و این سفررا !!

میان ماه من تا ماه گردون

تفاوت از زمین تا آسمان است!