از اسکناس های ۵۰۰ یورویی تقلبی سپاه چه خبر؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمدارسلانی

مدت هاست بحث چاپخانه های پول سپاه

در ایران و منطقه با همکاری تکنسین های خبره کره شمالی

در حال مطرح شدن می باشد

سپاه بیش از دو دهه است که با چاپ دلارهای تقلبی

سعی دارد از این پول ها برای پیشبرد اهداف غیرانسانی و تروریستی خود

و گسترش تجارت مواد مخدر استفاده نماید

اما جدیدا سپاه با چاپ اسکناس های ۵۰۰ یورویی

امنیت مالی اتحادیه اروپا را نشانه گرفته است

و حجم چاپ این اسکناس ها به طور چشم گیری در حال افزایش می باشد