از اقتصاد هیجدهم تا واکسن کرونا

✍️حسین ارغوانی

این که رهبری حرف خودش در مورد ردیف هیجدهم بودن اقتصاد ایران در دنیا را پس گرفته اتفاق خوب و امیدوار کننده ایی است.

هیچکس وی را بخاطر اینکار سرزنش نمی کند بلکه بر عکس تحسین هم می کنند.

ایکاش یکی هم پیدا می شد که به او بگوید این مطلبی را هم که در مورد واکسن کرونای امریکایی و انگلیسی کسانی به وی گفته اند حرف نادرستی است و همه دنیا در حال زدن این واکسنها هستند و هیچ مشکلی هم‌ تا بحال پیش نیامده‌.

تا برسد به ادعاهای نادرست دیگر.

همیشه گفتن واقعیت به دیکتاتورهای متوهم جرات می خواهد.

و اطرافیان جرات نمی کنند واقعیتها را چنانکه هست به دیکتاتور بگویند لذا آن را مطابق میل او دستکاری و درست می کنند.

الان کسی که این اشتباه عمد یا غیر عمدی را کرده کجاست؟

آیا کسی خبر دارد؟

اگر امکان داشت که برای درست از آب در آمدن این حرف رهبر اقتصاد ایران را به رتبه هیجدهم دنیا ارتقا دهند حتما اینکار را به هر قیمت می‌کردند ولی چون امکان ندارد رهبر مجبور شد تا حرف خود را پس بگیرد.

حالا که هر ۵ دقیقه یک ایرانی بخاطر کرونا از دنیا می رود آن آدم بی وجدانی هم که به رهبر در مورد واکسنهای غربی دروغ گفته برود پیش او و بگوید که من اشتباه کرده یا دروغ گفته ام.