از بازجویی و شکنجه‌گری در اوین تا حقوقدانی در شورای نگهبان

شنیده ها

محمدحسن صادقی مقدم، از حقوقدانان شورای نگهبان، کارنامه‌ای از مشارکت و عاملیت در جنایات و سرکوب در پرونده خود دارد.

او معرفی شده از سوی صادق لاریجانی برای کسب جایگاه حقوقدانی شورای نگهبان است ولی حالا به نفع رئیسی و در جهت رد صلاحیت علی لاریجانی وارد عمل شده است.

پس از رد صلاحیت علی لاریجانی، برادرش صادق آملی لاریجانی که عضو شورای نگهبان است در رشته توئیتی نوشت: «از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می‌کنند، حال آن‌که با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می‌شود».

حسین جعفرزاده، از نزدیکان صادق لاریجانی، در توییتر فاش کرد که فرد مزبور محمدحسن صادقی‌‌مقدم، عضو حقوقدان شورای نگهبان بوده که به دروغ گزارشی را از معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات درباره‌ی تابعیت خارجی دختر علی لاریجانی مطرح کرده است.