از تجاوز تا سیلی،نمایندگانی که به جان مردم افتاده اند

مهرداد شاکری

ماجرای سیلی زدن نماینده مجلس به صورت سرباز راهور
قطعا نه اولین ماجرا از این دست است نه آخرین ماجرا
و قرار نیست اتفاق خاصی هم بیفتد
مگر قبلا که خبر سیلی زدن نماینده مجلس به مامور ناجا منتشر شد
اتفاق خاصی افتاد؟
وقتی که یکی از نمایندگان مجلس به زنی که در جستجوی کار
به او پناه آورده بود
ولی نماینده نامحترم به آن زن مظلوم تجاوز کرد
و بعدش آن زن خودکشی داده شد
اتفاق خاصی در کشور افتاد؟
نمایندگان مجلس خود را خادم ملت نمی دانند
آنان خود را خدایانی می بینند که
صاحب اختیار جان و مال و ناموس مردمند
در این ۴۲ سال کدام خدای را محاکمه کرده ایم
که حالا بتوانیم خدایان مجلس شورای اسلامی را محاکمه کنیم؟