از تمدن بزرگ سال ۲۵۳۵ محمدرضا پهلوی تا تمدن نوین ایرانی اسلامی سال ۱۴۴۴ سید علی خامنه ای

 

 

راه سبز امید

 

 

به سوی تمدن بزرگ عنوانی است که محمدرضا شاه پهلوی در نوروز سال ۱۳۵۵ از آن برای اشاره به پیشرفت‌های جاری و برنامه‌های آینده ایران

استفاده کرد و برنامه‌ها و آرمان‌های خود را برای ایران و مردم ایران در کتاب به سوی تمدن بزرگ تصویر کرد

در روز یک‌شنبه، ۲۲ مهر سال جاری هم ، سند اولیه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ، بر روی وب‌سایت اطلاع‌رسانی رهبر ایران قرار داده شد و در

هدف‌گذاری‌های آن ذکر شده که جمهوری اسلامی ایران باید تا سال ۱۴۴۴ خورشیدی «در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و

فناوری» جای بگیرد.

در متن این سند که رسانه‌های داخلی هدف آن را رسیدن به «تمدن نوین ایرانی اسلامی» ذکر کرده‌اند، آمده‌است که ایران قرار است تا سال یادشده

«دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا» شود و «فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن گردد.»

در این سند آمده‌است: در سال ۱۴۴۴ ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته می‌شود

و دارای ویژگی‌های برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی است.

رهبر ایران برای «بررسی و اصلاح» این سند توسط صاحب‌نظران فراخوان داده و «مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» را موظف کرده نسخه

ارتقاءیافته این الگو را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه کند «به‌طوری‌که از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای این الگو با

سرعت مطلوب آغاز و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.»

صدا و سیما و دستگاه‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی رسمی ایران نیز قرار شده «اخبار فعالیت‌های یادشده را منتشر نمایند.»

هنگامی که دیکتاتورها توهم برشان می دارد که ابدی هستند و مردم عددی نیستند از همان لحظه خون خدا در رگهای مردم به جوش می آید و روند

سقوط شان آغاز می شود.

شاه روزی که گفت ما به دروازه های تمدن بزرگ رسیده ایم و با تکیه بر حمایت اربابان خارجی در خود احساس قدرت و عدم نیاز به ملت کرد و گفت

فقط یک حزب داریم و آن هم حزب رستاخیز ملت ایران است و هر کس که دوست ندارد در آن باشد پاسپورت بگیرد و از ایران برود بیرون و همزمان

پروژه اسلام زدائی را با تغییر مبدا تاریخ ایران از هجری شمسی به شاهنشاهی اعلام کرد از همان لحظه روند سقوطش آغاز شد و این روند دو سال

بیشتر طول نکشید.

سال ۱۴۴۴ شمسی نیز ما را به یاد سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی می اندازد ، چقدر این تاریخها به هم شباهت دارند، شاه با هزار سال عقب کشیدن مبدآ تاریخ

ایران می خواست بگوید حکومت شاهنشاهی در ایران ازلی و ابدی است .

رهبر ایران هم با اعلام سند چشم انداز ۵۰ ساله می خواهد بگوید حکومت ما ابدی است.

اما دیکتاتورها از هر صنف و با هر لباس و هر مرامی رفتنی هستند و ماندنی نیستند.

و تنها حکومت های دمکراتیک که همسو با خواست ملتهایشان هستند باقی می مانند

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما