از دادگاه کلنون کینگ تا دادگاه جورج فلوید / یادداشت

✍️ابراهیم ملکی

دراواسط قرن بیستم کلنون کینگ دانش آموز سیاهپوستی که در سال ۱۹۵۸ درخواست ورود به دانشگاه می سی سی پی را داشت به آسایشگاه روانی منتقل شد.

رای قاضی این بود که یک سیاه پوست باید عقلش را از دست داده باشد که فکر کند می تواند در دانشگاه می سی سی پی پذیرفته شود .

و اما در روز ۲۵ می سال ۲۰۲۰ افسر پلیس درک شووین با گذاشتن زانوی خود روی گردن جورج فلوید، موجب مرگ این مرد سیاه پوست شد.

درحالی که افسران پلیس از مصونیت قضایی زیادی برخوردار بوده و به ندرت به خاطر کشتن یک شهروند عادی دردادگاه محکوم می شدند .

اصرار و مقاومت و پافشاری ملت بر حقوق مدنی خود، هیئت منصفه دادگاه شهر مینیاپولیس در ایالت مینه‌ سوتای‌ آمریکا را بر آن داشت که درروز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ، مامور سابق پلیس را در پرونده قتل جورج فلوید گناهکار شناخته و حکم بر محکومیت درک شووین بدهد.

این دست آورد بزرگ نشانه تلاش و ایستادگی و مقاومت ملتی است که برای ایجاد دموکراسی و احقاق حقوق شهروندی خود از نیمه قرن بیستم تاکنون پا فشرده و اصرار ورزیده اند.

و امروزه نه تنها سیاهان از دانشگاه محروم نمی شوند بلکه درمقام ریاست جمهوری و ریاست در قوه قضائیه و مجالس قانون گذاری راه می یابند.