از دلِ یک‌دست‌سازی قدرت، مخالفین سرسخت بیرون می‌آید!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️امید فراغت

حضرات فضای مملکت به گونه‌ای شده است که اکثریت احساس غریبگی می‌کنند چرا که برخی خود را دایه مهربان‌تر از مادر و به تعبیری سوپر انقلابی به حساب آورده و این‌طور تصویر سازی کرده‌اند که اکثریت در تقابل با ساختار موجود هستند و فقط اقلیتی به دنبال حفظ مملکت از گزند دشمنان هستند!

باید بپذیرید فضای دو قطبی موجود خطرآفرین شده و به تعبیری تجربه تاریخی مشروعه و مشروطه در حال تکرار است!حضرات برخی سال‌هاست سهل‌الوصول به هر که دل‌‌شان بخواهد انگ مخالفت با ولایت فقیه و نظام می‌زنند و با چنین ابزاری واقعیت‌نگرها و دلسوزان را خلع سلاح می‌کنند!

سوال این است گناه مردم چیست که نمی‌توانند از ارزش‌های همگانی پُتکی برای سرکوب طرف مقابل‌شان بسازند؟

حضرات ادبیات خودی و غیرخودی‌ به گونه‌ای شده که متاسفانه اکثریت در دایره ذهنی‌‌شان غیرخودی و فقط اقلیتی خودی به حساب می‌آیند! آن اقلیت هم در جیک‌جیک مستان‌شان می‌تازند و بدون این‌که بدانند چه خطراتی در کمین است رگ خواب حکمرانان دست‌شان آمده و پیوسته آوازی می‌خوانند که مورد خوشایند‌شان باشد! متاسفانه آواز خوانی‌شان بدون درک معنی و مفهوم است! و به تعبیری این آواز‌خوانی شبیه نوعی صابون مالی‌ست که بتوانند در دالان‌های قدرت سُر بخورند و به نوعی داخل بشوند!

حضرات تضاد تعادل می‌آورد! هر چیزی از ضد خودش قابل شناسایی‌ست! بنابراین یک‌دست‌سازی قدرت خطر است چرا که از دلِ همان یک‌دست‌ سازی مخالفین قدرتمندی تولید خواهد شد! متاسفانه سال‌هاست جریانی تندرو با شناخت دقیق رگِ خواب حکمرانان به دنبال تصاحب صندلی‌های قدرت هستند و تا حدود زیادی هم موفق بوده‌اند! لذا خطر را در حوالی خودتان جستجو کنید وقتی با وجود این حجم از مشکلات ریز و درشت اما دغدغه و اولویت‌شان رفع مشکلات ملت نیست از چنین قشری باید ترسید! و به تعبیری این قشر پاشنه آشیل مملکت به حساب می‌آیند!

حضرات مجیزگویان، چاپلوسان و افرادی که بدون درک واقعیت‌ها خود را سوپر انقلابی تصویر کرده‌اند خطر بالقوه مملکت هستند! تجربیات تاریخی حکمرانان همواره در فضای ضربه‌پذیری از خودی‌های جامعه‌نشناس شکل گرفته است! بنابراین عبارت دشمن دانا بلندت می‌کند- بر زمینت می‌زند نادان دوست، مصداقی برای درک و شناخت بهتر و بیشتر واقعیت‌نگرهاست! روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، اقتصاد‌دانان، نخبگان، استادانِ واقعیت‌نگر که با زبان تلخ مشکلات را بیان می‌کنند دلسوزان واقعی ایران هستند.

حضرات سوپر‌انقلابی‌های جامعه‌نشناس از فضای موجود بهره‌شان را می‌برند و بدون توجه به خواست و مطالبات مردم، اکثریت جامعه را در مقابل حکمرانان قرار می‌دهند!