از زمانی که قرارگاه ضد گرانی سپاه تشکیل شد چه اجناس و اقلامی گران شد

بلافاصله بعد از اعتراض رهبر ایران به گرانی‌ها حسین‌سلامی، فرمانده کل سپاه مقابل دوربین‌ها حاضر شد و گفت:

“به دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی ها و کمک بسیج در این راستا، قرارگاه “هفدهم ربیع” در حضور دستگاههای اجرایی و نظارتی تشکیل شد”.

از آن زمان که حدود دو هفته می‌گذرد قیمت‌های گران که تفاوتی نداشته‌است متاسفانه گرانی‌های قانونی و خودخواسته نیز افزایش یافته‌است.

گوجه و پیاز و پوشک که هیچ برخی لبنیات ۴۰درصد، لاستیک برای بارچندم ۵۰درصد، بلیط هواپیما افزایش قیمت داشته‌اند.

گفتنی است اقلام و اجناس فوق به صورت رسمی اعلام شدند و آن دسته از اجناس و اقلامی که اعلام رسمی نشده جای خود دارد.

آنگونه که فرمانده سپاه از تشکیل قرارگاه فوق خبر داد مردم انتظار داشتند نتیجه‌ای در بر باشد این موضوع دیگر مانند کرونایاب نیست که فردی دیگر آن را رونمایی کرده‌باشد و چندان هم کار سختی نیست اگر نیت انجام باشد.