از سوپر کماندوهای گاندو تا ماموران دستگیری مهدی گاوزن و همدستان

محمد ارسلانی

فیلمی در فضای مجازی از لحظه دستگیری عوامل شرارت و قتل در مازندران منتشر شده
که اکیپ های متعدد لباس شخصی نیروهای نظامی و امنیتی
با تیراندازی های گسترده در یک تایم شلوغ ترافیکی در عوارضی قم و کاشان
و متهمانی که با تلاش فراوان این اکیپ های گسترده از نیروهای امنیتی ، نهایتا تسلیم میشوند
این تصاویر واقعی از توان و نحوه عملکرد نیروهای امنیتی در برخورد با چند شرور عادی است
اما در سریال گاندو ۲ ما با سوپر کماندوهایی روبرو هستیم
که از نظر انجام عملیات های پیچیده و سخت عملیاتی و امنیتی دست همه کماندوهای دنیا را از پشت بسته اند
با فشار یک کلیک به منابع امنیتی دنیا نفوذ می کنند
و چنان حرفه ای عمل می کنند که آدم از به تصویرکشیده شدن این هم جعل و دروغ حال بدی پیدا می کند
یادمان نرفته که در همه دستگیری های انجام شده فعالان سیاسی و روزنامه نگار
توسط سازمان اطلاعات سپاه ، همیشه پای یک پرستو در میان بوده
کاش نیروهای امنیتی بیش از این فهم و شعور مردم را به سخره نگیرند
راستی از امثال خاوری چه خبر؟

✍️ دیدگاه شما 🙏