از صادرات برق و حاتم‌بخشی اکسیژن به بصره تا میتینگ تبلیغاتی مداحانی با سابقه مشخص

شنیده ها

این روزها مردم ایران نام بصره عراق را زیاد می‌شنوند.

از وعده صادرات ۲۰۰مگاوات برق اضافه به بصره در اوج خاموشی‌های ایران و ارسال تریلی‌های اکسیژن مایع برای بیمارستان‌های این شهر در زمان مشکلات کرونایی ایران تا شلیک راکت به کویت از بصره ، ورود موادمخدر به عراق از این استان.

و امروز تبلیغات برای مداحانی که در ایران امکانات فراوان دارند و برای مقامات می‌خوانند و امروز آن‌ها را مامور در بصره کردند و برای آن‌ها تبلیغ می‌کنند.

مداحانی مانند محمودکریمی و میثم‌مطیعی که وابستگی آن‌ها به جریان‌های خاص بر کسی پوشیده نیست.

از الطاف و تبلیغاتی که برای این استان صورت گرفته باید منتظر باشیم که در آینده از این شهر شیعه‌نشین همسایه خوزستان اخبار بیشتر بشنویم.