از ۹ دی ۸۸ تا ۹ دی ۹۶

 

سهراب سهیلی 

 

حاکمیت که عادت کرده است که مردم را به جان یکدیگر بیندازد،

پس از اعتراضات میلیونی مردم به تقلب در انتخابات،

و پس از حضور گسترده مردم در روز عاشورا در سال ۸۸،

۹ دی را برای اعتراض بر علیه مردمی انتخاب کرد که به زعم آنها

به مقدسات اسلام و عاشورا اهانت کرده بودند.

روز ۹ دی فراتر از یک مقابله به مثل دینی بود،

آن روز حکومت با بردن بخش اندکی از مردم به خیابان ها بر آن بود که

به سران جنبش سبز بفهماند که این ما نیستیم که خواهان آنیم که شما نباشید، بلکه این مردم هستند

البته تاریخ خیلی زود فاش کرد که چه کسانی خائن و ریاکار بودند

خیلی زود آنها که با زور و حیله و تقلب و دغل دولت دهم را به دست آوردند، مقابل رهبر ایستادند

و بعدها آشکار شد که سران جنبش سبز مبرا از هر گونه توهین به مقدسات بودند

اما ۹ دی هر ساله توسط شمار اندکی آن هم با زور کیک و ساندیس برگزار شد

تا اینکه سال ۹۶ و دی ماه پر حادثه ان رسید

این بار مردم در شب نهم دی به خیابان ها ریختند

و بر علیه نه اصول گرایان بلکه کل نظام شعار دادند‌

این خیزش ساختارشکنانه و انقلابی دیگر نه لیدری داشت و نه تئوری خاصی،

بلکه خیزشی کاملا مردمی بود  که از شهرستان ها شروع شد

این دی ماه نشان داد که ایجاد ۹ دی زورکی می تواند عواقب بسیار دردآوری داشته باشد.

نگام، ناگفته های ایران