استاد دانشگاه پیام نور به عنوان داور برجسته نشریه معتبر علمی انگلستان انتخاب شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ استاد دانشگاه پیام نوربرای سومین سال متوالی به عنوان داور برجسته نشریه معتبر علمی انگلستان انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، مرتضی محسنی معاون آموزشی و استاد فیزیک دانشگاه پیام نور برای سومین سال متوالی از طرف نشریه Classical and Quantum Gravity که یک نشریه معتبر از انتشاراتInstitute of Physics انگستان است به عنوان یکی از داوران برجسته انتخاب شده است.

 بر اساس این گزارش ، محسنی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز به عنوان داور برجسته این نشریه انتخاب شده بود.