استارت محسن رضایی با رپورتاژهای سنگین

اطلاع رسانی از اظهارات محسن رضایی به صورت محتوای ویژه در تعدادی از کانالهای خبری استارت خورده است.

در حالی که خبرهای رسمی محسن رضایی از طریق دبیرخانه مجمع تشخیص در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد، اما این روزها محتویاتی خاص از اظهارات رضایی با تیترهایی جنجالی در برخی از کانالهای خبری منتشر می‌شود.

این خبرها که عمدتا به رپورتاژ سنگین خبری شباهت دارند، به صورت سلسله وار و با تیترهایی خاص که بتواند مخاطب بیشتری را جذب کند، در کانالها منتشر می‌شود.

بر اساس خبرهای رسیده، برخی از ستادهای انتخاباتی، هزینه‌های سنگینی را برای تبلیغات در فضای مجازی تدارک دیده‌اند.