استاندار یزد گفت: همکاری سازنده بین سازمان های مردم نهاد(سمن ها) با دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف در حل مسایل و کمک به مردم و جامعه بسیار موثر است و مورد تاکید و توجه دولت نیز است.

نگام ، سازمان های غیردولتی _ سید محمد میرمحمدی شامگاه دوشنبه در نشست گفت و گوی دولت با سازمان های مردم نهاد، افزود: تاکنون در سایه همکاری سازمان های مردم نهاد با دستگاه های اجرایی استان کارهای بزرگی انجام شده است .

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ، وی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد با حضور افراد مختلف در رشته ها و بخش های مورد نیاز و تعامل سازنده آنها نقش مهمی در ارتقای امور جامعه و رفع بسیاری از نیازها و کمک به دولت در تحقق اهداف دارد.
استاندار یزد گفت: باید نقش و فعالیت های سازمان های مردم نهاد توسط رسانه های مختلف گروهی برای مردم معرفی و شناخته شود که اگر این امر مهم محقق شود قطعا در کمیت و کیفیت کارها شاهد تحولات بیشتر خواهیم بود.
میرمحمدی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان آمادگی دارند تا به مسایل مختلف سازمان‌های مردم‌نهاد رسیدگی و در راستای رفع نواقص و مشکلات به آن‌ها کمک کنند.
۶۰۰ سمن در استان یزد فعالیت دارند.