استعفاهای غیرشفاف و شاید غیرواقعی سپاهی ها برای حضور در انتخابات

شنیده ها

روز یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ بنگاه دروغ پراکنی فارس گزارش داد «اسماعیل کوثری» در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس از حوزه تهران ثبت نام کرد.

سردار اسماعیل کوثری پیشتر از اعضای سپاه بود که در مجلس حضور داشت اما با در دوره قبلی مجلس ، که همه لیست اصولگرایان تهران از ورود به مجلس عاجز ماندند، او نیز بیرون ماند.

او بعدا دوباره به سپاه بازگشت و به عنوان معاون قرارگاه ثارالله تهران مشغول به فعالیت شد.

حالا با توجه به اینکه کاندیداهای انتخابات مجلس باید شش ماه زودتر از موقع ثبت نام از سمت خود استعفا دهند، آیا او بار دیگر و در تاریخ مهر ماه سال گذشته از سپاه استعفا داده بود؟

چرا استعفاهای این دسته (از جمله سردارانی که امروز در مجلس هستند) پیشتر در رسانه ها علنی نمیشود؟

و مهمتر اینکه آیا آنها از محل خدمت خود به مجلس نقل مکان می کنند؟

و اگر نتوانند موفق شوند یا دوره شان به پایان رسید بار دیگر به همانجا باز می گردند؟