استعفای سعید محمد از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء

شنیده ها حکایت از آن دارد که سردار سعید محمد فرمانده جوان قرارگاه خاتم الانبیاء با جدی شدن تصمیمش برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰، از فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء استعفا کرده است.

سردار فخاری معاون هماهنگ کننده قرارگاه، گزینه اصلی فرماندهی این مجموعه پس از سردار محمد است.

شنیده شده است علیرغم توصیه‌های فرماندهان به سعید محمد برای انصراف از فعالیت‌های انتخاباتی و دنبال کردن مسیر سازندگی قرارگاه، او تصمیم خود را گرفته است و به همین دلیل برای ادامه فعالیت سیاسی و انتخاباتی، به او تکلیف شد که می‌بایست از مسئولیت فرماندهی قرارگاه استعفا کند.

سعید محمد همچنین برای دوری از شائبه سوء استفاده از پروژه‌های قرارگاه خاتم الانبیاء، در افتتاح چند پروژه اخیر قرارگاه غایب بوده است.