استفاده از ماشین‌های گران قیمت برای روحانیون و طلاب حرام است ولی برای رهبری واجب است

رهبری چندی قبل گفته بود: استفاده از ماشین‌های گران قیمت برای روحانیون و طلاب حرام است ، وی در ادامه اظهار داشته بودکه نامه‌ای دریافت کرده‌ که در آن نوشته شده بعضی از افراد حاضر در درس وی، با ماشین‌های گران‌قیمت دویست میلیونی تردد می‌کنند.

حال ماشین معظم له را هم ببینید :

پس : استفاده از ماشین‌های گران قیمت برای روحانیون و طلاب حرام است ولی برای رهبری واجب است.