استقبال ترکیه از تفاهم تاریخی اتحادیه اروپا و انگلیس

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت امور خارجه ترکیه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد

به گزارش ت رت فارسی، ترکیه از توافق دیروز حاصله بین انگلیس و اتحادیه اروپا در مذاکرات مربوط به تعیین آینده روابط فی‌مابین پس از برگزیت اظهار امتنان نمود.  

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد: این قرار داد برای ترکیه که با انگلیس در کلیه زمینه‌ها دارای روابط نزدیک بوده و در عین‌حال بعنوان یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و طرف ذی‌ربط در قرار داد وحدت گمرکی هم از نظر روابط با اتحادیه اروپا و هم انگلیس فرصت‌های جدیدی فراهم خواهد ساخت.  

در ادامه اطلاعیه وزارت امور خارجه ترکیه چنین آمده‌است: از حصول تفاهم پادشاهی انگلیس و اتحادیه اروپا در مذاکرات تعیین آینده روابط دو طرف در پی برگزیت استقبال کرده و از آن ابراز امتنان می‌کنیم.

در پایان اطلاعیه تاکید شد: در این چهارچوب تدارکات مربوط به امضای قرار داد تجارت آزاد بین ترکیه و انگلیس به مرحله نهایی رسیده‌است.