استقرار سردار آبرومند در عمارت بهارستان

سردار جمال الدین آبرومند که پیش از این به عنوان دستیار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در حوزه خدمت و پیشرفت منصوب شده بود در عمارت بهارستان مستقر شد.

گفته می‌شود که رفت‌وآمدها به عمارت بهارستان بیش از حوزه مسئولیت آبرومند یعنی دستیاری ریاست مجلس بوده و تنوع حضور مسئولان و چهره های مختلف سیاسی و غیرسیاسی نشان می‌دهد که عمارت بهارستان ماموریتی بالاتر از دستیاری در حوزه خدمت و پیشرفت را یدک می‌کشد.

عمارت بهارستان یا همان کاخ مشروطه ساختمان قدیم مجلس است که از جمله آثار ملی کشور به حساب می‌آید. / عماریون