اسرائیل و ناتوانی و شکست سپاه

مهرداد شاکری


حمله دوشب قبل اسرائیل
به مواضع سپاه قدس در سوریه
با هدف گرفتن ۱۸موضع متعلق به سپاه
به باور بسیاری از کارشناسان
یکی از مرگ بارترین حملات
طی چند سال گذشته بوده است
بیش از ۶۰ کشته و صدها زخمی
ماحصل حضور زیان بار سپاه در سوریه
و خاکستر شدن میلیون ها دلار تجهیزات نظامی
در حمله اخیراسرائیل به مواضع سپاه قدس بود
ده ها میلیون دلاری که می توانست
جهت عمران و آبادانی ایران و آسایش مردم هزینه شود
سیاست کشتار ایران در منطقه با شکست مواجه شده
و حاکمان ایران موجودیت خود را در این جنگ از دست خواهند داد

✍️ دیدگاه شما 🙏