اسراییل باز هم زد و در رفت

مهرداد شاکری

دویست و هجدمین حمله ارتش اسراییل به مواضع سپاه و حزب الله و شبه نظامیان وابسته به ایران در سوریه با موفقیت کامل انجام گردید و اسراییل بدون هیچ گونه مشکلی توانست مواضع سپاه را باز هم نابود کند
باتوجه به آمار غیررسمی از کشته شدگان این حملات به نظر می رسد اسراییل در طی دوسال گذشته به طور میانگین روزانه ۳ ایرانی را کشته است

اسراییل همچنان به کشتار ایرانیان در داخل و خارج از کشور ادامه خواهد داد تا ایران دست از حمایت از دشمنان اسراییل بردارد