اسراییل و حزب الله هر دو متهمند

✍️ راه سبز امید

بنا به اظهار نظر یک کارشناس روس انفجار بیروت می تواند ناشی از انفجار ۳۰۰ تن نیترات آمونیم‌ باشد نه ۲۷۵۰ تن. زیرا انفجار ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیم چیزی از بیروت باقی نمی گذاشت و آن را بطور کامل با خاک یکسان می کرد.

این حرف اگر درست باشد معنی اش این است که ۲۴۵۰ تن نبترات آمونیم از انبار گمرک بندر بیروت سرقت شده. حالا پیدا کنید پرتقال فروش و نیترات آمونیم دزد را.

اسراییل و حزب الله هر دو متهم نگهداری نیترات آمونیم در بندر بیروت برای اهداف نظامی مورد نظر خود و سرقت از آن و انفجار آن در وقت و مکان مورد نیاز خود هستند.

زیرا اسرائیلی ها که مدعی اند آن قدر سیستم اطلاعاتی شان قوی است که تمام پرونده فعالیت هسته ای ایران را یک جا بار کامیون کرده و از یک مرکز حفاظت شده و انبار فوق سری در ایران دزدیده و به اسرائیل برده اند پس می توانند ۲۴۵۰ تن نیترات آمونیم از انبار ۱۱ گمرک بندر بی صاحب بیروت را هم از طریق کانال های زیر زمینی دزدیده و به اسرائیل برده و ۳۰۰‌ تن باقیمانده را با شلیک موشک یا راکت یا آتش سوزی عمدی منفجر کرده باشند.

همچنین حزب الله لبنان که مدعی است آنقدر سیستم اطلاعاتی اش قوی است که از همه اهداف نظامی و استراتژیک اسراییل باخبر است و از آن ها اطلاعات دقیق دارد و در صورت لزوم می تواند آن ها را با شلیک موشک مورد هدف قرار دهد ، پس چطور از وجود این انبار بزرگ مواد منفجره در کنار خودش بی خبر بوده؟ چنین چیزی قابل قبول نیست. زیرا اگر واقعا بی خبر بوده باشد معنی اش این است که همه ادعاهایش در مورد توانایی نظامی و اطلاعاتی خود دروغ و بلوف است و اگر واقعا باخبر بوده پس متهم است به این که چرا در طی این همه سال از دولت لبنان نخواسته که تکلیف این بمب ساعتی را مشخص و آن را خنثی و به جای امنی منتقل کند؟ و می توان نتیجه گرفت که دزد ۲۴۵۰ تن نیترات آمونیوم خودش بوده و آن را برای ساخت موشک مورد استفاده قرار می داده و اسرائیلی ها از آن باخبر شده و آن را منفجر کرده اند.

به نظر من در قضیه انفجار بیروت اسراییل و حزب الله هردو به یک اندازه متهم و مقصرند. واقعیت این است که اسراییل و حزب الله مانند دو لبه یک قیچی عمل کرده و به کمک هم اقتصاد ایران را ویران و سوریه و یمن را با خاک یکسان و عراق را به خاک سیاه نشانده اند و حالا آمده اند سر جان لبنان.

به این جهت معتقدم حزب الله عامل موساد و بازوی نظامی و عملیاتی آن است چه حسن نصرالله بداند و چه نداند.

آن ها مثل دو لبه یک گیره یا قیچی و گاز انبر به کمک هم در جهت نابودی کل خاورمیانه و تبدیل آن به یک سرزمین سوخته عمل کرده و می کنند.