اسراییل و هدف دست و پا بسته ای به نام سپاه

مهرداد شاکری

طی ۳۶ساعت گذشته ارتش اسراییل با استفاده از هواپیماهای نظامی خود و بهره گیری از توان بسیاربالای موشکی خود یک بار دیگر شبیه همه دویست و سی امین حمله خود به مواضع سپاه در خاک سوریه در آرامش کامل حمله نمود و حداقل ۷ نقطه را با استفاده از موشک های هدایت شونده و نقطه زن خود با خاک یکسان نمود.
این اهداف که همگی اهداف نظامی و محل دپو و استقرار نیروهای ایرانی و تسلیحات موشکی آنان در خاک سوریه بود کاملا از بین رفت و صدها کشته و زخمی دیگر را روی دست ایران گذاشت.
این حمله یکبار دیگر ناتوانی سپاه را در مقابل بخش کوچکی از توان نظامی اسراییل به تصویر کشید