اسلام هراسی در اروپا

 

رضا تجلی

 

 

اسلام هراسی تدریجی وبه ارامی در امریکا ، کانادا

وکشورهای اروپایی شیوع پیدا کرده اما عمیق و شدید بودن ان

بیشتر در این کشورها بخصوص کانادا احساس میشود.

بعد از  به روی کار امدن ترامپ و سخنان نژاد پرستانه اش

و رویدادهایی که در خاور میانه اتفاق افتاد و به تبع ان

هجوم مهاجران مسلمان به کشورهای اروپایی را در بر داشت

موج جدیدی از اسلام هراسی در بین مردم بوجود اورده

که هم به دلیل ضعف دولتها در اطلاع رسانی درست

وبالا بردن سطح علمی انها از این مسئله ودیگر نیز اختلافات دینی

و عقیدتی برخی افراط گرایان در این کشورها باعث شده

که زندگی برای مسلمانان در انجا بخصوص برای زنان

که به دلیل پوششی که انتخاب کرده اند و ملموس تر به نظر میاید

روز به روز سخت تر شود .خلاء پژوهش و دانش بسیار خطرناک است،

چرا که در این‌صورت گروه‌های متخاصم و ضد مسلمان

اوضاع را به نفع خود روایت می‌کنند.».باید دید زندگی

در چنین کشورهایی  که باید برای همه امن  و بیخطر باشد

برای کسانی که به دلیل اعتقاداتشان مورد حمله قرار میگیرند

چگونه میباشد. دنیا بعد از گذراندن دوره های مختلف

تبعیض نژادی و جنسی، چگونه از این مسئله عبور خواهد کرد.

 

 

نگام، ناگفته های ایران ما