اسماعیل محمد ولی خبرنگار حوزه کارگری در هفت تپه دستگیر شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ بنا بر گزارش‌های منتشر شدە بر اساس خبری که به کانال مستقل “کارگران هفت تپه” ارسال شده، “اسماعیل محمدولی” که خبرنگاری دارای مجوز است و در راستای مسائل خبرنگاری به “هفت تپه” آمده بود، روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ توسط پلیس امنیت شوش و به دستور “مرتضی بهمنی” دستگیر شده است.


گفته شده است که یک عکاس که نامش مشخص نیست به همراه محمدولی بوده است که او نیز در بازداشت بە سر می‌برد.

او پیشتر، در توییتی از سفرش به شوش برای تهیه مستندی درباره هفت‌تپه خبر داده و نوشته بود، تاکنون موانع امنیتی وجود نداشته است.

هنوز از سرنوشت این دو بازداشتی خبری در دست نیست.


شایان ذکر است، بیست و نهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح با حضور تعداد زیادی از کارگران در درب فرمانداری برگزار شد.