اسکندر آبادی،پیشتاز ایجاد سوادآموزی زنان بزرگسال

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ ۲ شهریور ۱۲۷۴ محترم اسکندری در تهران زاده شد. وی نخستین زنی است که در تاریخ نوین ایران به اتهام سیاسی بازداشت شد.


۱۹ سالگی نخستین تظاهرات زنان را رو به روی مجلس نوبنیاد شورای ملی برگزار کرد. در این تظاهرات، زنان زیر چادرها کفن پوشیدند و به کنایه از نمایندگان می‌خواستند که “اگر نمی‌توانید در برابر دخالت روس‌ها در سیاست کشور پایداری کنید کشور را به ایشان بسپارید”.
۲۴ سالگی به پشتیبانی همسرش گروهی از زنان فرهیخته را گرد آورد تا با برگزاری سخنرانی‌ها از مردم بخواهند کالاها به ویژه پارچه‌های وطنی مصرف کنند.
۲۷ سالگی “جمعیت نسوان وطنخواه” را بنیاد نهاد که گرایش سوسیالیستی داشت.
او به عنوان سرپرست انجمن هدف‌های جمعیت را در ارگان انجمن به همین نام به چاپ رساند:
«سعی در تهذیب و تربیت دختران، ترویج صنایع وطنی، باسواد کردن زنان، نگهداری از دختران بی‌سرپرست، تأسیس مریضخانه برای زنان فقیر و تشکیل هیأت تعاونی به منظور تکمیل صنایع داخلی و مساعدت مالی و معنوی نسبت به مدافعین وطن در موقع جنگ”.
از آنجا که او هیچ تبعیضی را بر زنان برنمی‌تابید برای جلب توجه مقامات رسمی، گروه بزرگی از زنان فعال انجمن را در میدان توپخانه گردآورد و جزوه توهین‌آمیز “مکر زنان” را به آتش کشید.
در پی آن نیروهای نظمیه (شهربانی) او را در ۲۸ سالگی (سال ۱۳۰۲) بازداشت کردند. او در اداره شهربانی در دفاع از این کار گفت: «این عمل ما برای دفاع از آبروی مادران و خواهران شماست. ما هم مثل تمام انسانها عقل داریم و مکار نیستیم”.
محترم اسکندری در ۲۹ سالگی در زادگاهش درگذشت.