اشتباه معترضان و سوء استفاده حاکمیت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

اعتراضات گسترده علیه بی آبی و ظلم

در شهرهای مختلف خوزستان همچنان ادامه دارد

و شب گذشته قیام مردم خوزستان

به درگیری مسلحانه بین تعدادی از معترضان

و نیروهای نظامی و امنیتی تبدیل شد

اعتراضات مسالمت آمیز مردم غیور خوزستان

قطعا پاشنه آشیل حاکمیت در سرکوب کردن معترضان بی دفاع خواهد بود

اما اقدام مسلحانه علیه نیروهای امنیتی

همان چیزی است که حاکمیت به دنبال آن است

تا اعتراضات را از مسیر اصلی خود خارج کند

و برای کشتار گسترده اکثریت مردم بی دفاع و غیرمسلح خوزستان
بهانه پیدا کند

و گاه انگ تجزیه طلبی به آن بزند

امیدوارم معترضان خوزستانی

مراقب این ترفند حاکمیت باشند

و با برپایی اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی

حاکمیت را در گوشه رینگ گیر بیندازند